Milí přátelé, 

dovoluji si vás pozvat na další nejen konstelační setkání opět do Moudrého domu. Nejen konstelační proto, že součástí našich setkání jsou i řízené meditace, při kterých se ladíme na svou vnitřní Skutečnost a vzdáváme se bloků a programů, které nám již posloužily k uvědomění a také práce ve dvojicích, práce s esencemi Aura-Soma a mnoho dalšího co přinese Přítomnost. 

Toto setkání je vhodné i pro úplné "začátečníky". Nemusíte mít žádné zkušenosti s meditací ani s konstelacemi. 

Skrze konstelační techniku můžeme nahlédnout do skrytých programů naší mysli, uvědomit si je, vzdát se jich  a začít věci dělat vědomě jinak a tím skutečně a trvale proměnit svůj život.  

Odejdete také s praktickým návodem co dělat, když to na vás bude mysl znovu "zkoušet":). Součástí semináře je práce s esencemi a kvintesencemi Aura-Soma a eterickými  oleji  terapeutické kvality Doterra. 

Tento seminář je vhodný pro lidi, kteří si jsou vědomi své zodpovědnosti za svůj život. Pro lidi, kteří vědí, že druhý nás může jen inspirovat, posvítit nám na cestu, sdílet s námi a podpořit nás na cestě, kterou si již sám prošel. 

Svou vlastní cestu si však musí každý projít sám a to s vědomím plné zodpovědnosti a s ochotou aplikovat poznané do každodenního života.  

Jste-li inspirováni, těším se na Vás:). Lucie 

Přihlášky a další info: 

přihlášky prosím na mail: lucie.meskanova@seznam.cz nebo telefonicky 777 27 54 27

Místo konání: Moudrý dům, Za Kačabkou 5, Praha 10 – Hostivař

Termín a čas konání: 31.7. 2016, 9.00-17.00 hod

Počet míst je z důvodu individuální práce s každým z vás omezen na maximálně na 5 osob. 

Rezervujte si své místo včas. 

Cena semináře: 1.300,- Kč s vlastní konstelací. 

Místo máte jistě rezervované při platbě zálohy ve výši 500,- Kč předem: 

č. ú.: Mbank 670100-2209606416/6210. 

Jídlo: stalo se zvykem, že každý přinese něco malého na společný stůl hojnosti (ovoce, zelenina, nějaké pečivo, koláč…) a na oběd neodcházíme a občerstvujeme se v průběhu dne o přestávkách. Nepřehánějte to s doneseným jídlem, ještě se nestalo, že by se všechno snědlo:)

Na místě je k dispozici voda a čaj. Je možné si zakoupit kvalitní kávu.

Moudrý dům je krásné inspirativní místo se zahradou, která je nám taktéž k dispozici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

angel-1008362_640Milé ženy, 

srdečně vás zvu na jednodenní prožitkový seminář pro ženy, který se bude týkat krásy a svatosti. Jak tomu rozumět? V průběhu let jsme společně poznávaly a objímaly všechny své části.

Víme, že jsme celiství jedině tehdy, když se přijmeme plně s každým projevem, který se skrze nás demonstruje. Mnoho z vás si v poslední době uvědomilo, že se nám přijímají  často lépe naše "temné" stránky než naše původní přirozenost, a že se za svou čistou, něžnou a neposkvrněnou část často paradoxně stydíme a svým postojem ji znehodnocujeme. "Nehraj si na svatou". Jaký je skutečný projev svaté části v nás? Jak se náš život promění, když se plně uvědomíme v kráse, něze a prapůvodní svatosti? Co to je svatost? Má to nějakou souvislost se svatým přijímáním? Jaký je prapůvodní význam svatého přijímání? 

Tyto a další otázky si budeme společně pokládat a společně na ně budete hledat odpovědi. Jako vždy skrze slovo, prožitek, barvy, vůně. 

Začneme meditačním naladěním na naši "svatou část" a budeme pokračovat konstelací kde jí společně nahlédneme. Budeme mluvit a sdílet a hledat kořeny našeho studu za čistotu a neposkvrněnost a možná, že zjistíme, že ta svatá v nás je úplně jiná, než jsme čekaly…. 

A naše uvědomění hned propojíme s naším prožíváním v každodenním životě a odložíme zase nějaká břemena, která nám nedovolují svobodně se prožívat s radostí a lehkostí. Budeme pracovat ve dvojicích, individuálně i ve skupině. 

A že má tato část souvislost s partnerskými vztahy, je více než jasné, takže se tento den budeme věnovat i tématům partnerství, rodičovství, roli ženy a muže a budeme nahlížet případné bloky energií, které se mohou projevovat nesouladem v partnerství, pocity samoty a pocitu "muž mě nevidí, nemohu se o něj opřít",

Jsi-li inspirována, ženo, těším se:)

 

Organizační info: 

Místo konání: Moudrý dům, Za Kačabkou 5, Praha 10

Čas konání: 9.00 – 17:00 hod 

Na místě k dispozici malé občerstvení, čaj, voda. Stalo se zvykem, že každý přinese něco malého na společný stůl hojnosti a občerstvujeme se každý jak chce v průběhu dne. Využijeme i krásnou zahradu, která je nám k dispozici. 

Cena: 1.300,-Kč/osoba, při platbě předem do 31.7.2016 1000,- Kč/osoba. 

Přihlášky mailem s fakturačními údaji. Děkuji. 

č.ú: Mbank: 670100-2209606416/6210, do zprávy pro příjemce prosím 7816

Počet účastníků je maximální 9 žen. Prosím o včasné přihlášení. Místo máte jistě rezervované při platbě předem. 

Lucie 

 

rose oranžová-1149615_640Milé ženy, 

minulý týden skončila v pořadí třetí Cesta Růže. 

Děkuji všem zúčastněným ženám za vzájemnou inspiraci, otevřenost, sdílení a mnoho uvědomění a poznání, která nám jsou nyní k dispozici. Za těch 12týdnů jsme prošly mnohým. Lze to jen těžko dát do slov. Dotkly jsme se témat ženství, smrti a znovuzrození, běžných každodenních činností, lásky, partnerství,rodičovství, práce, zdraví… Konstelačně jsme se dívaly na mnohá skrytá a nevědomá témata. Ladily jsme se na naše vnitřní části. Komunikovaly s naším vnitřním mužem a ženou a smály se a plakaly. Každé setkání jsem končily očistnou meditací s použitím esencí a kvintesencí Aura-Soma.

Pro mne bylo každé pondělí v podvečer svátkem.    

Proto jsem se rozhodla vypsat další cyklus Cesty Růže. Již víme, že témata dopředu dát nejdou. Vše vyplyne a vše je nakonec jinak. Lépe než kdybychom vymyslely a uchopily myslí. Možná přijde inspirace pár dní před začátkem:). 

Jste-li v důvěře, otevřenosti a chcete s dvanácti ženami prožít společnou Cestu po 12 týdnů. Můžete se hlásit již nyní. 

Začínáme v 19.9.2016 v 18.00 hod opět ve Štěpánské ochutnávkovým setkáním, které je zdarma a na kterém můžete zjistit, zda se chcete Cesty společně s ostatními ženami účastnit. 

První setkání z 12ti začíná v pondělí 26.9. 2016 v již uzavřené skupině žen, do které nelze dodatečně přistoupit. 

 

Cena: 

4.800,- Kč/osoba/12 setkání 

Pro účastnice některé z minulých růží nebo víkendových seminářů: 4.200,-Kč/osoba/12 setkání 

V ceně je používání eterických olejů terapeutické kvality Doterra a esencí a kvintesencí Aura-Soma. 

Platbu je možné rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná do 26.9.2016 a druhá do 26.10.2016. 

č.účtu: Mbank: 670100-2209606416/6210

do zprávy pro příjemce 26916, Cesta Růže, vaše jméno

Počet míst je maximálně 12 žen. Při větším zájmu rozhoduje pořadí přihlášení a provedení platby. 

Přihlášky prosím  mailem nebo telefonicky 777 27 54 27. 

 

Milí přátelé, 

připravila jsem pro vás dlouho avizovaný seminář MLUVIT SPOLU. Půjde o velmi intenzivní naladění kdy zažijete co je to “živé slovo”, poznáte komunikaci srdcem, břichem a hlavou a naučíte se ji rozlišovat. Prakticky si vyzkoušíte ve skupinkách a dvojících MLUVIT SPOLU na náhodně vybrané téma i na téma, které řešíte ve své každodennosti. 

květy třešně modrá obloha. jpg

 

Tento seminář pro vás může  být  začátkem nové cesty, nového vnímání nejen slova, ale i celého vašeho života. Povedu vás k tomu, abyste vše vyzkoušené a poznané ihned aplikovali do svých životů. 

 

Jedině najdeme-li cestu k sobě sama, porozumíme-li si, uvědomíme-li si kořeny případných bloků v komunikaci se sebou sama a tím i druhými lidmi – můžeme proměnit svůj život a skrze naši proměnu se stát inspirací i pro druhé.  

Stát se proměnou, kterou hledáme. 

. poznáte sílu slova
. naladíte se na "živé slovo" a prožijete si jeho význam
. vše budete prakticky zkoušet ve dvojicích a skupinkách
. naladíme se na zvuk a barvu slov
. poznáme komunikaci srdcem, břichem a hlavou a rozeznáte mezi nimi
. konstelačně se podíváme na "slovo"
. naladíme se za slova
. prožijete sílu Ticha
. vyzkoušíte si komunikaci na dané téma i na téma z vaší každodennosti a dostanete okamžitou zpětnou vazbou 
. najdete kde máte případný blok v komunikaci se sebou sama a skrze uvědomněí se dostanete ke svému přirozenému a živému sebevyjádření
. žádné prázdné poučky a fráze, vše hned vyzkoušíme a zažijeme
. budete mít možnost začít vnímat slovo JINAK
. a mnoho dalšího…. 

Seminář je rozdělen do tří na sebe navazujících víkendů: 

1. termín 24.-25.9. 2016

2. termín 22.-23.10. 2016

3. termín bude upřesněn po domluvě s účastníky 

Cena každého víkendu je 2.000,- Kč. Víkendy na sebe tématicky navazují, proto se mohou hlásit na další termíny jen účastníci prvního semináře. 

Na první seminář se platí záloha 1.000,- Kč, která vám zaručí místo.

Po absolvování prvního termínu se můžete rozhodnout zda budete pokračovat dál.

Při platbě předem za další dva termíny je cena každého z nich 1.700,- Kč. Při platbě každého termínu zvlášť zůstává částka 2.000,- Kč.


Na místě je k dispozici malé občerstvení, čaj, voda, ovoce. Na našich seminářích se ustálilo, že každý přinese něco dobrého na “stůl hojnosti” a občerstvujeme se průběžně celý den, dle individuálních potřeb každého účastníka.
Seminář se koná v krásném prostředí Moudrého domu v Hostivaři a je nám k dispozici i zahrada s posezením, kterou k naší práci také využijeme. 

Počet míst je maximálně 9 osob. Rezervujte si své místo včas. 

Přihlášky prosím mailem s udáním fakturačních údajů. 

Místo máte rezervované po zaplacení zálohy ve výši 1.000,- Kč na níže uvedený účet. 
Mbank: 670100-2209606416/6210. Do zprávy pro příjemce prosím uvést – mluvit spolu. 
V případě jakýchkoli dotazů mne neváhejte kontaktovat. 

Pro mimopražské mohu doporučit cenově dostupné ubytování například v 5min vzdáleném Toulcově dvoře. http://www.toulcuvdvur.cz/sluzby/ubytovani/cenik-ubytovani

Těším se na společnou tvorbu, 

Lucie 
tel. 777 27 54 27

                               1620 – BÍLÁ HORA - 2016

                   SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

                    Zveme vás na třetí meditační setkání na Bílé hoře, které se uskuteční

                                       ve středu 28. září 2016

                                                 od 10 do 18 hodin
                                            v
Oboře Hvězda, Praha 6

Tento den bude zasvěcen především společnému naladění ve dvou meditacích, ve kterých se propojíme SRDCEM a vytvoříme silné pole TICHA a SVĚTLA.

Procítíme a posílíme vědomí, že jedinou smysluplnou cestou je spojení s vlastním srdcem a našeho vzájemného propojení v MÍRU, PRAVDĚ a LÁSCE.

PROGRAM

Meditační naladění: Ernestína Velechovská

Hudební doprovod: Patrik Kee
Celým dnem nás provede Gabriela Filippi.

Součástí programu budou živé vstupy, např.:

Jan Michael Kubín: Význam našich dějin

Petra Nel Smolová: Astrologický pohled na současnost i budoucnost

Zdeněk Ordelt: SLOVANSTVÍ - obnova a tradice našich spirituálních kořenů

Dana Jirkalová: UNIVERSÁLNÍ TANCE MÍRU - tance dávných tradic Součástí dne může být také Vaše hudba, zpěv i tanec.

Na setkání bude prostor na společné sdílení, jak každý z nás může aktivně ovlivňovat současné dění a také náš každodenní život.

                  

         Čím více nás bude, tím větší sílu vytvoříme.

              

Podrobnější informace o akci najdete postupně na: http://www.obrodanaroda.cz/ nebo na našem Facebooku.

Setkání můžete podpořit dle vlastního uvážení.

Pokud jste ochotni věnovat na tuto akci jakoukoli finanční částku, předem děkujeme!

Číslo účtu: 221 728 214/0300, variabilní symbol: 2809.
Darovanou částku je možno odečíst z daní.
(V
případě zájmu o vystavení potvrzení o daru, kontaktujte iva.novot@seznam.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Meškanová
Webdesign: Lenka Blažejová, Webmaster: CatSoft