Když na sebe žena zapomene

„Dokážete mě ocenit, jen když je vám zle (muži, rodino, spolupracovníci, celý světe), jen když mě potřebujete. Pořád jen dávám, a když jednou potřebuji pomoct já, nikdo tady není. Dokonce jste naštvaní, že si dovolím být nemocná! Nemám co na sebe, protože pro samou péči, aby bylo postaráno o vás, si neudělám čas ani na to dojít si pro...

Cesta Růže, svod a nejdůležitější otázka

Milé ženy, proč je tak důležité, abychom se  v dnešní době fyzicky scházely a společně tvořily a vzájemně se podporovaly v kruhu žen? Protože procházíme obdobím svodu. Co je tím svodem? Svádí nás naše mysl, která je nastavena jako program a kopíruje a současně vytváří  kolektivní mysl. Dosavadní nastavení mysli je založeno na principu boje. Jeden vyhrává, druhý prohrává. Vítěz bere všechno....

Lucie Meškanová

Jakou židli zvolím – takový bude můj svět – Via Harmonia

Naše společnost je na prahu proměny.   Stojíme společně v otevřených dveřích a něco starého končí a něco nového se před námi otevírá.  Pomyslné nůžky mezi lidmi ve společnosti se neustále rozpínají. O tom se často hovoří – společnost se dále polarizuje,  jeden tábor jde proti druhému táboru a čeká se až ti druzí přijdou na to, že ti první mají pravdu....

Mluvit spolu živě

Jak spolu dnes mluvíme? Jsme naučení, že komunikací s druhým člověkem můžeme něco získat. Učíme se to ve škole, na různých kurzech: „Jak mluvit, abychom získali… uznání, sympatie, prodali…“.  Říká se tomu komunikační strategie. Ne, že by na komunikačních strategiích bylo vše špatně. Hodně nás naučila. Mluvit srozumitelně, zřetelně, nahlas, jasně a pochopitelně. Spíš jde o to, že komunikace tak...

Nejkrutější jsou ti nevinní

Nehledejme dokonalost nažehlených panáků z věhlasných univerzit, kteří nesnesou jiný názor než je ten jejich a poučme se z vlastních poklesků a viny, kterou si každý zralý člověk prošel. Protože jak řekl Bert Hellinger: „Nejkrutější jsou ti nevinní“. Ti, které ještě okolnosti a nastavení jejich osobnosti,  nedonutily se smočit v realitě života. Často jsou to mladí nadšenci, zatím bezdětní, kteří křičí:...

Intelekt a ráj srdce aneb kdo komu slouží

Při sledování událostí na domácí politické scéně jsem se dlouho nemohla k ničemu vyjádřit. Prostě mi to nešlo. A není to okurkovou sezónou, protože závažných témat je mnoho. Leží nám na stole k ratifikaci mezinárodní Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, která více než o bezpečí žen je snahou protlačit genderovou ideologii do praxe už od školek. Nacházíme...

Lucie Meškanová

Pýcha předchází pád

Přátelé, co nám ukazuje současná situace v politice, nejen v ČR? Záměrem tohoto článku je nabídnout můj pohled na skryté souvislosti možného prožívání a cítění některých z nás, nikoli politická ani sociální analýza. Z individuálních prací s lidmi i ze své vlastní cesty vím, že každý z nás jednou dojde k uvědomění, že své stíny, strachy a vnitřní postavy, které nenávidí, nechce a nesnáší, tím více...

Kluci z plakátů a rozdělená společnost

Slyšíme ze všech stran, že společnost je rozdělená. Co jí spojuje? Strach. „Strach? Já se nebojím! Já VÍM!“. Zní unisono z obou táborů. Jedni vyzbrojeni transparentem Drahoše, na kterém stojí „Je to konspirační teorie – Drahoš skutečně nosí brýle! Máme potvrzení od třech nezávislých očních lékařů.“ A na druhém „Zeman nikdy nepil alkohol, byl to bonmot – ve...

Všechno už víme

Se vstupem do politiky – já používám raději výraz “náš společný prostor”, mám jako úplný zelenáč možnost si uvědomovat stále více věcí a denně za to děkuji. Co jsem si uvědomila? Vše, každá oblast našeho života, již dávno má své optimální řešení. Vše je již někde zpracované a připravené k použití. Většina lidí i odborníků se na tom dokonce shoduje a o těchto...