Milé ženy, 

Cesta růže je cestou, která je nám, ženám, přirozeně dána.

Máme ji však, v mnoha případech, překrytou různými koncepty, které nás od naší přirozené cesty odvádějí.

Přitom podstatou každé ženy je harmonie, láska, umění moudré a laskavé komunikace.

Začátkem je vždy vztah k sobě samé. Tento vztah definuje veškeré naše vztahy, které žijeme a samozřejmě i vztah k mužům, který řešíme možná nejčastěji. A nejde jen o vztah partnerský, ale i vztahy v práci, s přáteli, v rodině s dětmi a našimi rodiči.

Harmonický vztah mezi mužským a ženským aspektem je klíčem k harmonii v celé společnosti.

Pochopení a procítění toho, co je to skutečná služba ženy ve vztahu k muži a muže ve vztahu k ženě je alfou a omegou našeho dalšího bytí nebo nebytí. V dnešní tak přelomové době je potřeba žen, které žijí svou skutečnou sílu a moudrost, ne parodii na ní. Je proto třeba nastoupit cestu ženy moudré a odvážné, připravené se vzájemně podpořit a spolupracovat s ostatními ženami a muže skutečně milovat, ne s nimi soupeřit ani se jim vyrovnávat.

Jedině v harmonickém vztahu se rodí děti, které mají pevné kořeny, zázemí a ví kam patří. Jedině když harmonicky komunikují a spolupracují muži a ženy ve společnosti, rozvíjí se celá společnost v přirozeném řádu života.

Jenže jak žit HARMONII v dnešním rychlém a často zamotaném světě, kde přirozenost, zdá se, přestává mít své místo? Jak žít laskavou moudrost ve vztazích k mužům a být rovnocennou partnerkou a přitom neztratit své ženství? Může žena něco ovlivnit sama? Cesta růže nabízí prostor zastavit se, uvolnit se, VĚNOVAT PLNÉ TŘI HODINY TÝDNĚ jen sama sobě.

Na našich setkáních se ladíme na své nitro, ztišíme se, sdílíme své zážitky a uvědomění z každodenního života a i své bolesti, zátěže, věci, se kterými si nevíme rady i ty, které se nám daří a prospívají nám i našem blízkým. Jsme si tak vzájemnou inspirací, podporou, nadějí i pomocnou rukou. V rámci tří hodin se také ladíme na barvy, tóny, vůně a pracujeme s tématy, která si nás najdou.

Ztišíme se, abychom slyšely a mohly procítit hudbu a volání naší duše. A hlavně vše poznané ihned aplikovat do KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA, protože jen tak můžeme krůček po krůčku svůj život opravdu proměnit.

Jste-li  inspirována, můžete se přidat k některé z Cest růže, které najdete v akcích na tomto webu. Cesta růže se koná většinou 2-3x do roku ve večerních hodinách a připravuji také dopolední Cestu Růže. Pokud se chcete včas dozvědět o nově připravované Cestě růže, přihlaste se do odběru novinek.

Nechť skrze nás promlouvá laskavá moudrost.

Lucie