Laskavá moudrost je jako celé noci bdící matka. Nedělá jen co jí těší. Dělá z Lásky to, co je právě třeba.

Cesta Růže je i mou cestou

"Naplňuje mne, když vidím jak ženy rozkvétají a oceňují sami sebe." 

Lucie Meškanová

Cestu Růže pořádám již několik let. Sama se ve svém životě prožívám v mnoha rolích - žena, manželka, partnerka, maminka, udržovatelka rodinného krbu, podnikatelka, iniciátorka a organizátorka projektů. Cesta Růže má v mém srdci výsadní místo, protože zpětná vazba od žen a to jak vidím jejich rozkvět  přímo před očima, je tou největší odměnou. Když žena vytrvá, najde v sobě ochotu a vůli a  lecos překoná (protože otevírání se sobě samé nese i nekomfort a pohled na věci, které  nechceme vidět), je odraz v jejím prožívání se v každodenním životě velmi výrazný. A často si ho sama hned nevšimne  a kruh žen jí připomene: "Podívej se na svůj život před půl rokem...". A ona vidí a někdy poprvé v životě ocení sama sebe, svou cestu a i všechny domnělé klacky pod nohama, které jí život přinesl. Miluji být u cesty žen, které zrají do krásy a moudrosti. Ženy odvážné, které v moudrosti přijímají pláč i smích, smutek i nadšení, radosti i bolesti života a můžeme si tak být navzájem pomocnou rukou i inspirací.  To je Cesta Růže. 

Psaní od jedné Růžičky

Milé Růže a Růžičky, tváře mně známé i neznámé, scházíte se dnes, abyste společně vykročily po nové cestě semináře Cesty růže. Sama jsem se (dvou? tří?) cyklů účastnila, stále z nich 'těžím", inspirují mne, doprovází v životě. Jsem za ně ráda a vděčná zároveň. Ráda bych vám popřála, ať máte ze své - a zároveň vaší společné -cesty radost i užitek, ať nacházíte odvahu a touhu v bezpečném kruhu, který se samovolně vytvoří, otevírat své oči, duše a SRDCE novému vnímání, sdílení i poznání. At vám po ukončení cyklu semináře vaše poznání slouží, těší vás a posunuje alespoň tak, jak se to děje mně. Ať na sobě vidíte a cítíte, že rozkvétáte. Věřte-nevěřte, odrazí se to na vás, ale na nás všech zároveň 🙂 Sdílení, propojení a spolupráce jsou dary, které dostáváme, učíme se přijímat - a možná budeme/budete chtít posunout ve spoluvytváření své - a naší společné - reality. Cítím se s Cestami a prací, kterou na nich odvádíme, stále hluboce a pokorně spojená (jak mi ukázalo i naše včerejší setkání 🙂 , děkuji dámy). Již vím, že není třeba být vždy fyzicky přítomný/á, aby se člověk cítil zúčastněný a podílel se. Týká se nás to, co chceme, aby se nás týkalo. A všechny jsme na cestě/Cestě. Děkuji, že jste se na tuto cestu (opět) vydaly, a že na ní mohu být s vámi. S láskou a vděčností
Jitka Hofmanovášťastná maminka 5ti měsíčního Matyáše

Cesta Růže Praha večer nebo dopoledne

Cesta Růže se koná po dobu 12ti týdnů v Praze pravidelně jeden den v týdnu ve večerních nebo  dopoledních hodinách. Chcete se té příští zúčastnit? Přihlašte se k odběru novinek, ať Vám žádná neunikne. Máte kolem sebe skupinu žen, jste z Prahy a chtěla byste uspořádat dopolední Cestu Růže někde ve Vašem okolí? Kontaktujte mne a určitě termín a místo najdeme. Aktuálně mám prostor začít jednu dopolední Cestu Růže. 

Živá Voda ve Vašem městě

Živá Voda je jednodenní "prodloužená ruka" Cesty Růže. Chcete-li Živou Vodu jednorázově nebo pravidelně (např. 4x do roka) uspořádat ve Vašem městě, kontaktujte mne a domluvíme podrobnosti. 

Máte osvíceného zaměstnavatele a je vás v kanceláři více žen?

Cestu Růže mohu uspořádat i přímo na Vašem pracovišti v odpoledních hodinách (nebo dle dohody) a bude to přínosem nejen pro vás osobně, ale i pro Vašeho zaměstnavatele/ku, protože laskavá, smířená a moudrá žena, která umí poznat podstatné od nepodstatného a její vztahy jsou harmonické jak doma tak v práci, je jeho/jejím snem, i když o tom, možná zatím neví:). 

Uvědomění a procítění toho, co je to skutečná služba ženy ve vztahu k muži a muže ve vztahu k ženě je alfou a omegou naší další vědomé cesty. 

 

 

Cesta Růže je uvědomováním si laskavé moudrosti ve svém srdci.

Cesta Růže je klíčem k sobě samé. 

Laskavou moudrost však máme, v mnoha případech, překrytou různými koncepty, které nás od naší přirozené cesty odvádějí.

Podstatou každé ženy je harmonie, láska, umění moudré a laskavé komunikace.

Začátkem je vždy vztah k sobě samé. Tento vztah definuje veškeré naše vztahy, které žijeme a samozřejmě i vztah k mužům, který řešíme možná nejčastěji. A nejde jen o vztah partnerský, ale i vztahy v práci, s přáteli, v rodině s dětmi a našimi rodiči.

Harmonický vztah mezi mužským a ženským aspektem je klíčem k harmonii v celé společnosti.

Uvědomění a procítění toho, co je to skutečná služba ženy ve vztahu k muži a muže ve vztahu k ženě je alfou a omegou našeho dalšího bytí nebo nebytí. V dnešní, v mém vnímání,  tak přelomové době, je potřeba žen, které žijí svou skutečnou sílu a moudrost, ne parodii na ní.

Volám proto ženy moudré a odvážné, připravené se vzájemně podpořit a spolupracovat s ostatními ženami a muže skutečně milovat, ne s nimi soupeřit ani se jim vyrovnávat.

Jedině v harmonickém vztahu se rodí děti, které mají pevné kořeny, zázemí a ví kam patří. Jedině když harmonicky komunikují a spolupracují muži a ženy ve společnosti, rozvíjí se celá společnost v přirozeném řádu života.

Jenže jak žit HARMONII v dnešním rychlém a často zamotaném světě, kde přirozenost, zdá se, přestává mít své místo? Jak žít laskavou moudrost ve vztazích k mužům a být rovnocennou partnerkou a přitom neztratit své ženství? Může žena něco ovlivnit sama? Cesta Růže nabízí prostor zastavit se, uvolnit a  VĚNOVAT PLNÉ TŘI HODINY TÝDNĚ jen sama sobě nebo v rámci jednodenního semináře Živá Voda, což je taková prodloužená ruka Cesty Růže, jeden plný den. 

Na našich setkáních se ladíme na své nitro, ztišíme se, sdílíme své zážitky a uvědomění z každodenního života  i své bolesti, zátěže, věci, se kterými si nevíme rady i ty, které se nám daří a prospívají nám i našem blízkým. Jsme si tak vzájemnou inspirací, podporou, nadějí i pomocnou rukou. V rámci tří hodin Cesty Růže nebo celého dne v rámci Živé Vody, se také ladíme na barvy, tóny, vůně, energetické obrazy a pracujeme s tématy, která si nás najdou. Součástí každé Cesty Růže i Živé vody je  naladění, které vznikne z naší společné energie. Naladění nahrávám a je vám pak k dispozici pro připomenutí našich setkání i doma. 

Ztišíme se, abychom slyšely a mohly procítit hudbu a volání naší duše. A hlavně vše poznané ihned aplikovat do KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA, protože jen tak můžeme krůček po krůčku svůj život opravdu proměnit.

Jste-li  inspirována, můžete se přidat k některé z Cest Růže nebo Živé Vodě, které najdete v akcích na tomto webu. Cesta Růže se koná většinou 2-3x do roka v Praze ve večerních nebo dopoledních hodinách. Cestu Růže nabízím také uspořádat přímo na Vašem pracovišti v odpoledních hodinách (nebo dle dohody).  

V případě zájmu o uspořádání dopolední Cesty Růže v Praze,  Cesty Růže na svém pracovišti v Praze nebo Živé Vody ve Vašem městě, kontaktujte mne prostřednictvím kontaktního formuláře níže. Technika je jen technika a kdybych se dlouho neozývala, prosím,  pište sms s dotazem na tel: 777 27 54 27 a já Vám obratem zavolám, v minulosti se mi již stalo, že některé dotazy nebyly doručeny. Děkuji. 

Pokud se chcete včas dozvědět o nově připravovaných akcích, přihlaste se do odběru novinek.

Děkuji a těším se na setkání s každou z vás:)

Lucie

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů