Cesta Růže 

Cesta Růže

 je setkávání v důvěrném kruhu žen. Základem je 12ti týdenní Cesta Růže, kdy se scházíme 1x týdně na 3 hodiny a věnujeme se tématům každé z vás. Součástí každého setkání je i naladění na naši vnitřní skutečnost - ukotvení se v duchovním srdci. S tématy pracujeme i během celého týdne a vzájemně se podporujeme v žití poznaného a procítěného v našich každodenních životech. Učíme se postupně, že svůj život vědomě tvoříme tím co živíme, čemu dáme pozornost v našich myšlenkách i  v naší každodennosti, v našich vztazích blízkých i vzdálených a v každé situaci, která nám do života přichází. 

0203

Cesta Růže - Praha

2.3. 2022 19:00 - 10.5. 2022U Nikolajky 14, Praha 5
Soubor 10ti večerních a jednoho celodenního semináře pro ženy