Nabízím

Nabízím přednášky, semináře a individuální provázení. 

Semináře: 

Cesta Růže

Živá Voda 

Termíny a další podrobnosti jsou uvedeny v Akcích. 

 

Individuální provázení

Provázím lidi osobní proměnou, kterou jsem sama prošla. Vedu lidi k žití v přirozeném řádu života. Život má svá jasná pravidla, a když je známe, žije se nám náš příběh daleko lehčeji. Známe pak smysl svého života, přestáváme být zmatení a můžeme energii napnout směrem, který má smysl. Vedu  klienty k tomu, aby si sami pojmenovali, co je tíží, co v životě hledají a co vlastně chtějí. Pomocí živého slova a v naladění na vyšší záměr  pak klienty vedu k tomu, aby postupně poznali a procítili svou pravou skutečnost. Proměna našeho života může nastat jedině tehdy, když vše, co nahlédneme a poznáme, trpělivě začleňujeme krůček po krůčku do naší každodennosti. Tuto cestu za nás nikdo, žádný průvodce na světě nemůže ujít. Mohu vás povzbuzovat, nabízet pomůcky, metody, které vám mohou pomoci zprvu v proměně programů mysli a ve výsledku i k vystoupení z těchto programů , díky čemuž se budete moci otevřít odpovědné tvorbě svého vlastního života pro dobro vlastní a celku, kterého jsme všichni součástí.

Odměna:

živé setkání (2 - 2,5 hodiny)    1.500,- Kč

balíček 6ti živých setkání         7.500,- Kč (1 setkání zdarma)

konzultace WhatsApp                1.500,- Kč 

Možnost slevy: pro ženy na mateřské dovolené, důchodce a lidi, kteří jsou aktuálně v tíživé životní a ekonomické situaci

Rezervace termínu

Těším se na setkání s Vámi a přeji radostné dny.

Nejbližší akce

Cesta růže 24.9.2019

24.9. 2019 18:00Praha 5, Holečkova 9
Cesta Růže je 12ti týdenní prožitkové setkávání v uzavřeném kruhu žen, kde si vzájemně pomáháme jít cestou laskavé moudrosti v našem každodenním životě. Setkáváme se každé úterý od 18.00 do 21.00 hodin a jsme v kontaktu i během týdne. Tato pravidelnost nám pomáhá a umožňuje aplikovat poznané ihned do našeho života. Záměrem je žít v naší každodennosti harmonii, pravdivost a radost sami v sobě a tím i v našich vztazích.

ŽIVÁ VODA - záměr je klíč

28.9. 2019 09:00Vysoké Mýto, Mikádo
Živá Voda je jednodenní prožitkový seminář pro ženy. Tentokrát se budeme dívat do hloubky našich záměrů a hledat souvislosti s naším prožíváním ve vztazích v každodenním životě.
Živá voda je jednodenní prožitkové setkání pro ženy, tentokrát budeme do hloubky zkoumat naše záměry a vnímat jak se odrážejí ve vztazích v našem každodenním životě.