Nabízím

Individuální provázení

Provázím lidi osobní proměnou, kterou jsem sama prošla. Vedu lidi k žití v přirozeném řádu života. Život má svá jasná pravidla, a když je známe, žije se nám náš příběh daleko lehčeji. Známe pak smysl svého života, přestáváme být zmatení a můžeme energii napnout směrem, který má smysl. Vedu  klienty k tomu, aby si sami pojmenovali, co je tíží, co v životě hledají a co vlastně chtějí. Pomocí živého slova a v naladění na vyšší záměr  pak klienty vedu k tomu, aby postupně poznali a procítili svou pravou skutečnost. Proměna našeho života může nastat jedině tehdy, když vše, co nahlédneme a poznáme, trpělivě začleňujeme krůček po krůčku do naší každodennosti. Tuto cestu za nás nikdo, žádný průvodce na světě nemůže ujít. Mohu vás povzbuzovat, nabízet pomůcky, metody, které vám mohou pomoci zprvu v proměně programů mysli a ve výsledku i k vystoupení z těchto programů , díky čemuž se budete moci otevřít odpovědné tvorbě svého vlastního života pro dobro vlastní a celku, kterého jsme všichni součástí.

Odměna:

2 - 2,5 hodiny  cena 1.500,- Kč

Možnost slevy: pro ženy na mateřské dovolené, důchodce a lidi, kteří jsou aktuálně v tíživé životní a ekonomické situaci

Rezervace termínu

Nejbližší akce

Cesta růže - 12 dopoledních setkání

15.1. - 9.4.V domečku, Londýnská 67, Praha 2 www.vdomecku.wordpress.com
Cesta růže - setkáváme se 12 úterních dopolední vždy od 9.00 do 12.00 hodin v moudrém a léčivém kruhu žen.

Cesta růže - 12 večerních setkání

28.1. - 22.4.V domečku, Londýnská 67, Praha 2 http://vdomecku.wordpress.com
Cesta růže - harmonie v každodenním životě.