O mně

Lucie MeškanováZa poslední léta a minulý  rok zejména se můj život proměnil od základu. Do všech důsledků jsem si uvědomila, že jsem součástí jednoho celku a to s sebou nese odpovědnost. Zvolila jsem si cestu služby přirozenému řádu života v každém z nás. Najednou pro mne bylo velmi těžké popsat, co vlastně nabízím? Už mi nešlo vztáhnout se k nějaké metodě, nešlo mi popsat nic jako “mé vlastní, vzešlé ode mne”. Jak to také udělat, když člověk prožije, že mu nic nepatří a zároveň je součástí všeho.

Přitom právě toto vnímání mne naplno postavilo nohama na zem a umožnilo mi tak přijmout své místo.

Co to prakticky znamená?

Vše, co se děje ve vnějším světě, se mě týká a tak je mou odpovědností přispět i k péči o náš společný prostor tak, jak v danou chvíli nejlépe umím. Proto jsem se stala součástí politického Hnutí Cesta odpovědné společnosti.

Ve všech sférách svého života mohu pouze jít příkladem a dávat nabídky. To se týká mého osobního i profesního života. Mým záměrem je ve všech oblastech života jít v souladu s přirozeným řádem, který je daný. V mém vnímání je přirozený řád života cestou harmonie. V Hnutí máme tuto cestu vyjádřenou  principyhodnotami lidství.

Profesní oblast, ve které se vnímám obdarovaná a dále se v ní rozvíjím, je oblast  přirozené otevřené komunikace, což je jeden z nezbytných principů, který vytváří prostor pro harmonii. Napomáhá mi v tom i mé vzdělání v oblasti práva, mediace, nenásilné komunikace, lektorské činnosti a poradenství v oblasti osobního rozvoje. V současné době v sobě rozvíjím živé slovo. Věnuji se také nové cestě ženy v rámci setkávání Cesta Růže, protože vnímám, že je třeba se potkávat v kruhu žen a vzájemně se podporovat, a to zejména v této, v mém vnímání tak přelomové době, která ženský pohled na věci potřebuje. 

Jsem  také součástí projektu Via Harmonia, kde společně nabízíme  uvědomění, že vše vychází z Ticha za myslí a  jediná další společná cesta vede skrze Ticho. Vše ostatní jsme již vyzkoušeli. Je nyní potřeba kolektivní  mysl na chvíli zastavit a tím si umožnit přejít na její vyšší úroveň nastavení. Na nastavení kde vládne moudrost, spolupráce a sounáležitost. Více o Via Harmonia a Celosvětovém dni Ticha se dozvíte zde. 

Domnívám se, že i přes rozmach komunikace na sociálních sítích a internetu je stále to nejcennější potkávat se a mluvit spolu naživo.

Rozhovory s Lucií Meškanovou