O mně

Lucie Meškanová

Jsem životu a lidem kolem sebe vděčná za možnost stále více si v sobě uvědomovat a žít cestu srdce - cestu harmonie. 

Co to pro mne prakticky znamená?

Ve všech sférách svého života mohu pouze jít příkladem a dávat nabídky. To se týká mého osobního i profesního života. Mým záměrem je ve všech oblastech života jít v souladu s přirozeným řádem, který je daný. V mém vnímání je přirozený řád života cestou harmonie. 

Profesní oblast, ve které se vnímám obdarovaná a dále se v ní rozvíjím, je oblast  přirozené otevřené komunikace, což je jeden z nezbytných principů, který vytváří prostor pro harmonii. Napomáhá mi v tom i mé vzdělání v oblasti práva, mediace, nenásilné komunikace, lektorské činnosti a poradenství v oblasti osobního rozvoje. Věnuji se nové cestě ženy v rámci setkávání Cesta Růže, protože vnímám, že je třeba se potkávat v kruhu žen a vzájemně se podporovat, a to zejména v této, v mém vnímání tak přelomové době, která ženský pohled na věci potřebuje. 

Jsem  také součástí projektu Via Harmonia, kde společně nabízíme  uvědomění, že vše vychází z Ticha za myslí a  jediná další společná cesta vede skrze Ticho. Vše ostatní jsme již vyzkoušeli. Je nyní potřeba kolektivní  mysl na chvíli zastavit a tím si umožnit přejít na její vyšší úroveň nastavení. Na nastavení kde vládne moudrost, spolupráce a sounáležitost. Více o Via Harmonia a Celosvětovém dni Ticha se dozvíte zde. 

Vše, co se děje ve vnějším světě, se mě týká a tak je mou odpovědností přispět i k péči o náš společný prostor tak, jak v danou chvíli nejlépe umím. Proto jsem se stala součástí politického Hnutí Cesta odpovědné společnosti.

Domnívám se, že i přes rozmach komunikace na sociálních sítích a internetu je stále to nejcennější potkávat se a mluvit spolu živě. Nechť jsou nám prostředky komunikace vždy jen nástrojem k  potkávání se tváří v tvář, živě. Jedině tak můžeme společně tvořit a spolupracovat. 

Za to, že mám možnost tuto cestu v sobě stále prohlubovat a hlavně žít v každodenním životě, jsem vděčná svým rodičům a celé své původní a současné rodině, zejména mamince a tatínkovi, svému muži, dvěma úžasným dcerám a dále Ernestíně Velechovské, mé  duchovní učitelce a celému společenství lidí, se kterými  jdeme cestou srdce a učíme se spolupráci, pravdě a laskavosti v každodenním životě. 

Prošla jsem mnoha semináři, výcviky a kurzy v oblasti komunikace, respektujícího přístupu, práce s barvami (Aura-Soma),  systemických konstelací, konstelací záměru a voice dialogu. 

Za učení, které tak jak nyní umím a žiji, předávám dál,  inspirované vhledy, meditační praxi a ztrátu mnoha iluzí a představ vystavěných osobní myslí, vděčím zejména své duchovní učitelce Ernestíně Velechovské. DĚKUJI. 

Rozhovory s Lucií Meškanovou